Kai Kuniyuki Taishin Soke

Kai Kuniyuki Taishin er født 1943 i Nobeoka, Kyushu.
Han er stifter af Nippon Budoin Seibukan, der er en international kampkunst organisation.
Han startede karate i 1956 under Mori Kyu sensei og fortsatte under Miyazato Eiichi sensei.
Yoshinkan aikido fra Shioda Gozo sensei
Mugai ryu iaido og Shindo Muso ryu Jodo fra Shiokawa Hosho Terushige sensei
Traditionel Bujutsu fra Kaminaga Shigemi sensei
Muso Jikiden Eishin ryu Iaido fra Ikeda Seiko sensei
Han blev desuden undervist på Taiwan i kinesisk kampkunst af Isho Kho sensei

Kai Sensei hovedkvalifikationer er:

 • 10 Dan Hanshi – OKINAWA GOJU-RYU KARATEDO
 • 9 Dan Hanshi – TRADITIONAL JUJUTSU, Nippon Jujutsu Shinkokai
 • 9 Dan Hanshi – MUGAI-RYU IAI-HEIDO
 • 9 Dan Hanshi – MUSO-JIKIDEN-EISHIN-RYU IAIDO
 • 9 Dan Hanshi – RYUKYU KOBUJUTSU
 • 9 Dan Hanshi – YOSHINKAN AIKIDO
 • 9 Dan Hanshi – SHINDO-MUSO-RYU JODO
 • 8 Dan Hanshi  – KOBUJUTSU
 • 6 Dan Shihan – Chinese Martial Arts
 • 5 Dan – KENDO
 • 5 Dan Shihan – SHODO (Calligraphy)

21. soke Bokuden ryu Jujutsu Heiden Koshinomawari Iaiheiho
19. soke Mugai ryu Iai Heido
Daisoke Tenshin Shoden Yoshin-ryu Bujutsu

Udnævnt: “Mukei Bunkazai Dento Bushido”

Menkyo Kaiden: Asayama Ichiden ryu Taijutsu (Chi-no-maki), Shindo Muso ryu Jodo, Shinto ryu Kenjutsu, Uchida ryu Tanjojutsu, Isshin ryu Kusarigamajujutsu, Ikkaku ryu Juttejutsu

Shihan: Shinto Tenshin Koryu Kenpo, Toritejutsu, Jojutsu and Kukishin ryu Bojutsu

Menkyo: Hontai Takagi Yoshin ryu Jujutsu