Karatedo træningsprincip

I forhold til andre stilarter indenfor karate er der et lille antal kata i Goju-ryu karate-do. Dette skyldes blandt andet kompleksiteten af teknikkerne i de enkelte kata. De kan overordnet deles i 2 grupper. Den ene gruppe med Kihon- og Heishu-kata, som er åndedrætskata. Her er formålet primært at styrke udøverens indre styrke og give harmoni i krop og sind. Alle bevægelserne i kata er harmoniseret med åndedrættet, og de udføres med stor kraft og styrke. Kaishu kata har mere et formål om at studere teknikker til brug i kamp mod modstandere.

Kihon Kata:

 1. Sanchin ichi
 2. Sanchin ni

Sanchin kata kom til Okinawa i slutningen af 1800- tallet med Naha-te mesteren Kanryo Higaonna. Navnet (”san” – tre) indikerer at gennem træning af kata’en giver det udøveren mulighed for at forene sin krop, evner og ånd (shin-gi-tai). Sanchin er ”basis-kata” forstået som, at gennem den får man den indre kraft, der skal til for at udføre alle kata. Sanchin er en åndedræts kata, hvor kata’en er meget fysisk krævende med både isoton (konstant styrke) og isometrisk (konstant længde) muskelkontraktion, der udvikler en hård og stærk krop.

Kaishu kata:
Kaishu betyder ”åben hånd” og med det menes, at udførelsen af kata skal ske med samme balance i spænding og energi, som når man holder en hånd åben.

 1. Gekisai Ichi
 2. Gekisai Ni

Disse 2 kata er moderne og blev udviklet under 2. verdenskrig af Miyagi Chojun, som instruktionskata til at hjælpe begynderen. Begge kata er næsten symmetriske i forhold til højre og venstre side, så begge sider af kroppen styrkes. Igennem kata øges kompleksiteten fra basis stød og parader til sværere bevægelser. En anden grund til kata blev lavet, var for at danne en mindre svær overgang mellem Sanchin og Saifa kata.

 1. Saifa

Saifa er den første klassiske kata i goju-ryu. Denne kata introducerer nogle nye slag og stød bl.a. uraken uchi (”snap”-slag) og tettsui uchi (hammer-slag). Den giver studenten en god fornemmelse for balance og stillingsskift. Kata er linær i udførelsen og menes at være lavet, så den kunne udføres på snævre gang pas på både.

 1. Seiyunchin

Denne kata menes at være en af de ældste kata indenfor Gojo-ryu og stamme tilbage fra den kinesiske system Hsing-I. I denne kata bruges udelukkende teknikker med hænderne. Shiko dachi er den mest brugte stilling, og der ses desuden øvelser, hvor begge hænder bruges for at styrke teknikken. Således er det en god kata til udøvere med mindre styrke og drøjde.

 1. Shisochin

Her er der bevægelse i alle 4 retninger, og der er vægt på hurtige retningsskift og effektiv overvindelse af modstanderen. Shisoshin er en kata på mellem-niveau. I denne kata bruges stød med åbne hænder. Nukite-tsuki, der er med fingerspidserne, og parader og slag med håndroden – shotei. Desuden ses den første teknik, hvor led påvirkes, i denne kata.

 1. Sanseru

Sanseru består af 36 forskellige øvelser og er også en af kata med stærke rødder tilbage til de kinesiske kenpo stilarter. Den har en stor dynamik vedrørende spark og stærke hoftebevægelser. Særligt sokuto-geri (spark med siden af foden) har en central rolle i kata.

 1. Sepai

Den indeholder 18 øvelser og er en af de hårdeste kata. Her er ét særligt karakteristika – kropsrotation, hvor over- og underkrop bevæges hver sin vej. Desuden er mange af øvelserne er kompliceret af svære bevægelser med hænder og fødder uafhængigt af hinanden.

 1. Kururunfa

Er også en hård kata, med mange stillings skift. Der er mange parader med efterfølgende greb, samt stærke hofte bevægelser. En af de sværeste teknikker er et kast i slutningen af kata.

 1. Sesan

Man mener at Sesan er den ældste kata i gojo-ryu. Det er en af de mest teknisk krævende kata og indeholder stærke knæspark, tramp og stærke stød. En kata til store muskuløse mænd. På grund af den tidlige oprindelse findes den på verdensplan i mange former blandt andet en Naha-te (som blev adopteret af Goju-ryu) og en Shuri-te form.

 1. Suparinpei

Goju-ryus mest avancerede kata. Den indeholder 108 teknikker og er en syntese af mange af de foregående kata, men løftet til et højere niveau. Her ses blandt andet et unikt flyvespark. Kata kræver alle aspekter af karate udøveren, åndedræts kontrol og timing af hænder, føder og kroppen. Den er meget lang og således meget udmattende.

Heishu kata:

 1. Tensho

Tensho er lavet af Miyagi i hans sene år og er baseret på en kinesisk øvelse: Rokkishu fra ”White crane”- kenpo. Kata blev udvikling for at kunne træne åndedrættet og kroppen ligesom i Sanchin kata men dog uden den samme fysiske anstrengelse. Kata udføres mere afslappet og med mindre opmærksomhed på at hærde og gøre kroppen hård. Fokus er dog stadig særligt på den dybe vejrtrækning. Man opøver især en evne i denne kata til at få samme kraft i sine hænder med åben som med lukket hånd.