Yoshin Ryu Bujutsu træningsprincip

Tekniske grundlag:

Yoshin ryu bu-jutsu indeholder flere serier af teknikker med eller uden våben. Således er der 5 serier: tai-jutsu (uden våben), tanbo-jutsu (kort stav – 40 cm), hanbo-jutsu (lille stav – 90 cm), bo-jutsu (stav – 180 cm) og ken-jutsu (sværd).Som nævnt ovenfor er alle 5 serier baseret Kai-sensei’s  erfaringer med en lang række traditionelle japansk kampformer; men overordnet kan man karakterisere serierne således:

 • Tai-jutsu med vægt på traditionel koryu (atemi-, kast-, stranguleringer- og ledteknikker), okinawa goju ryu karate (atemi, parader og stillinger) og aikido (kast- og bevægelsesteknikker).
 • Tanbo-, hanbo- og bo-jutsu er relateret til Shinto Tenshin koryu, Asayama Ichiden ryu og Kukishin ryu.
 • span>Ken-jutsu er bevægemønsteret baseret på sværdteknikker: Mugai ryu, Muso Jikiden Eishin ryu og Kasumi Shinto ryu.

Alle teknikkerne i de 5 serier er opdelt i grupper: Kihon, Shoden, Chuden, Okuden, Kaiden, Menkyo og Gokui, hvor serierne gradueres fra simple til mere komplekse teknikker:

Åndeligt grundlag:

Kai-sensei har gennem sin lange karriere i budo verdenen oplevet mange organisationer, hvor budo har løsrevet sig fra den oprindelige ”vej” og er blevet en sportsdisciplin. Således er det Yoshin ryu’s koncept eller formål at sørge for, at traditionel budo forsat forsøger at udvikle den enkelte person – fysisk såvel som åndeligt – til at opnå en forening og styrkelse af de 3 centrale elementer i klassisk budo, der skaber menneskets karakter:

  • Shin (hjerte/ånd)
  • Gi (evner/teknik)
  • Tai (kroppen/den legemlige udførelse)

I mange århundrede har forgangne budo-mestre gennem asketisk træning og undervisning overleveret disse metoder, under respekt for den intellektuelle udvikling som mennesket gennemlever. Gennem primært traditionelle konfutsianske principper har man forsøgt at holde stand over høflighed, respekt og harmoni trods forskelle i køn, kultur, og social status. Med baggrund i konceptet om Shin-Gi-Tai vil man sikre en livslang metode til at udvikle den menneskelig karakter. Gennem Kai-sensei’s tro på at ”Budo er én (hele)”, er Yoshin-ryu skabt omkring vedligeholdelse af denne tanke. Ved denne livsanskuelse giver budo mulighed for at klare alle situationer uafhængigt om de kræver brug af fysisk magt eller ej.  For at sikre de åndelige værdier i samfundet og give mulighed for et sundt helbred har Yoshin-ryu endvidere adapteret det gamle etiske kodeks fra samurai: ”gojo no toku” og ”gorin no michi” i håbet om, at det kan bidrage til, at alle er med i positiv udvikling af samfund og kultur.

Gojo no Toku

(fem dyder for den ideelle person)

 1. JIN (godgørenhed) – Vær blid og medfølende overfor alle mennesker i livet
 2. GI (retfærdighed) – Vær i besiddelse af den korrekte ånd og mentalitet til samfundets bedste
 3. Rei (etikette) – Vær taknemmelig for livet og dets indhold, og lad livets sandhed træde igennem uafhængigt af miljø eller social-, kulturel- og filosofisk status
 4. Chi (visdom) – Vær ydmyg og vis; lev i global kontekst
 5. Shin (tillid) – Vær loyal for dig selv og andre; inspirer andre til at leve livet

Gorin no michi

(fem principper for humanitet)

 1. Lærere og elever skal bevare troen på hinandens værd
 2. Respekter dine forældre
 3. Ægtefolk skal leve med kærlighed og i harmoni
 4. Elever, brødre og søstre skal ære de seniorer
 5. Venner skal være ærlige overfor hinanden