Nippon Budoin Seibukan – Denmark Shibu

Velkommen til Seishinkan dojo’s hjemmeside.
Seishinkan repræsenterer Nippon Budoin Seibukan i Danmark og de nordiske lande.

Hjemmesiden er aktuelt under opbygning.